Zásady ochrany osobních údajů.

Firma: 2 Trenéři s.r.o.

IČO: 06776671

Sídlo provozovny: Fanderlíkova 72, Brno, 616 00

e-mail: tenisulomu@gmail.com

tel.: 703 391 819

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti,

Abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek
 • Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu dvou let od uzavření smlouvy.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách služeb, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

V Brně dne 21.5.2018

……………………………………..

Za firmu 2 Trenéři s.r.o. provozující Tenis u lomu

 

Mgr. Jiří Pačes a David Kolbert

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Jméno a příjmení

…………………………………………

Narozen/á

………………………………………………………..……………………………………..

Bytem

………………………………………………………..……………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

 

uděluje tímto

 

Firmě: 2 Trenéři s.r.o.

IČO: 06776671

Sídlem: Fanderlíkova 72, Brno, 616 00

e-mail: tenisulomu@gmail.com

tel.: 703 391 819

dále jen „Správce“

 

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu.

 1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:
 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je firma 2 Trenéři s.r.o.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a nabídky a plnění služeb
 • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V Brně dne 21.5.

…………………………………

 

podpis Subjektu údajů

Verified by ExactMetrics